کد مطلب:74708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:224

از دام اسارت دنيا رستندصبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله، تجاره يسرها لهم ربهم، ارادتهم الدنيا فلم يريدوها، و اسرتهم ففدوا انفسهم منها.

چند روزي بردباري كنند و در بروي حرام بندند، ولي راحت و لذت طولاني را به دست آوردند. چه تجارت سودآوري خداوند بر ايشان فراهم آورده است. دنيا به سراغشان رود و با چهره زيباي خود، آنان را به گناه دعوت كند، ولي پارسايان فريب نخورده و به ناز و كرشمه ي آن عجوزه ي هزار داماد، توجه نكنند.

دنيا خواسته تا آنان را اسير كند ولي تقوي پيشگان خود را از دام و چنگال آن آزاد سازند.