کد مطلب:74714 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:305

فرهنگ رزق و روزيخداوند براي همه ي مخلوقات و بندگان خود اعم از مومن و كافر، انسان و حيوان روزي خاصي مقرر فرموده است:

و من عاش فعليه رزقه[1].

عياله الخلق ضمن ارزاقهم[2].

و لن يسبقك الي رزقك طالب[3].

در واقع روزي هر كس معين و اندازه گيري شده و در ديوان الهي به ثبت رسيده است بطوريكه هيچ كس جز دست تقدير الهي نمي تواند آن را كم يا زياد كند و يا روزي كسي را ببرد.

ذكر اين نكته لاز است كه اين تقدير و تقسيم، منافاتي با كار و تلاش ندارد، بلكه وظيفه مردم است كه خود را در راه تحصيل روزي تلاش كنند، زيرا خداوند خود دستور داده كه بندگان در راه تامين زندگي فعاليت كنند و از كار و برنامه ريزي كوتاهي ننمايند.

[صفحه 19]

قد تكفل لكم بالرزق و امرتم بالعمل[4].

خداوند ضمانت روزي شما را كرده و شما مامور به تلاش هستيد.صفحه 19.

    1. نهج البلاغه، خطبه ي 109.
    2. نهج البلاغه خطبه ي 91.
    3. نهج البلاغه قصار 379.
    4. نهج البلاغه خطبه ي 114.