کد مطلب:78282 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:189

پيامبر خدا امام حقدر كلام پيشواي پرهيزگاران و امام آزادگان حضرت علي (ع)، نخستين امام حق براي امت اسلامي، كتاب خدا قرآن كريم معرفي شد. پژوهش در نهج البلاغه ي امام عليه السلام و سيري در خطبه هاي آن، براي همه ي آنهايي كه خواهان حق، در جستجوي امام حق و دوستدار شناخت پايگاه امامت مي باشند، امري ضروري و تلاشي حياتي و حتمي است. و بر اساس همين باور از آنجا كه در اين صحيفه برآنيم، تا سيماي امام را در آئينه ي نهج البلاغه مشاهده كنيم و به ديگران بنمائيم، به خطبه ي نود و سه اين كتاب شريف روي مي آوريم. در اين خطبه امام به توصيف پيامبران خدا و ترسيم سيماي مبارك آنان پرداخته، و سرانجام در توصيف شخصيت ممتاز و برگزيده ي حضرت خاتم الانبياء (ص)، آن برگزيده ي خالق و محبوب خلق و حبيب خدا را، امام حق و پيشواي پرهيزگاران و هدايت طلبان معرفي مي فرمايد:... فهو امام من اتقي و بصيره من اهتدي، سراج لمع ضووه و شهاب سطع نوره و زند برق لمعه، سيرته القصد و سنته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل.[1].

«... پس آن بزرگوار (پيامبر اكرم ص) امام پرهيزگاران و روشني ديده ي هدايت طلبان است. محمد (ص) نور افكن تابنده ايست كه نورش مي درخشد، شهابي است كه درخشندگيش خيره كننده است و آتش زنه ايست كه برقش چشم را خيره مي كند. راه و روش پيامبر استقامت و

[صفحه 88]

ميانه روي، طريقه اش رشد، سخنانش جداكننده ي حق و باطل و قضاوتش عدالت محض است ».

پرهيزگاران خداترس كه قرآن امام نخستين آنهاست و در تاريكيهاي وحشتناك تمناهاي نفساني در پرتو فروغ هدايت بخش قرآن را فلاح و رستگاري دو جهان را يافته اند، پيامبري دارند كه رسول رحمت است و امام هدايت و بصيرت.

به فرموده ي مولاي موحدان امام علي عليه السلام، پيامبر اسلام (ص) گذشته از اينكه بر سرير عزت و افتخار و اصطفاء و رسالت تكيه زده است و زمام هدايت و ارشاد بندگان خدا را تا هنگامه ي رستخيز بزرگ در دست دارد، بر پايگاه رفيع ولايت و امامت امت نيز جاي گرفته است. در ميان سلسله ي جليله ي پيامبران الهي تنها پيامبر اسلام و نياي بزرگوارش ابراهيم بت شكن، به اين امتياز ارزنده ممتاز مي باشند كه علاوه بر مقام رسالت، به مقام عظيم امامت امت نيز دست يافته اند.

امام علي (ع) پيامبر اسلام را امام پرهيزگاران تاريخ و سبب بصيرت و روشناي ديده ي هدايت طلبان همه ي عصرها و همه ي نسلها معرفي مي فرمايد. و براي آنها كه در زندگاني بر صراط مستقيم ايمان و تقوا حركت كرده و پاي مي فشارند، چه كسي شايسته تر از پيامبر خدا (ص) است، كه عهده دار امامت ايشان باشد؟ در حالي كه اين امام، رسول خدا و پيام آور پروردگار نيز هست. امامي كه تقواي خدا در لحظه، لحظه ي حيات او مشهود است و هدايت و ارشاد به سوي حق و عدالت در عمل و جهاد وي جلوه گر. حضرت رسول الله (ص) در همان حال كه از گذرگاه رسالت مامور ابلاغ

[صفحه 89]

وحي الهي و بيان و تشريح احكام شريعت است، بر اساس امامت و ولايت امت اسلامي، عهده دار هدايت و حمايت مسلمانان در دوران حيات خويش نيز هست. و به همين دليل امام عليه السلام در كلام هدايت بخش خود كه اسرار شريعت و حقايق امامت را بيان مي كند، پيامبر خدا را امام بر حق امت اسلامي و همه ي پرهيزگاران معرفي مي كند. امام حقي كه راه او طريق استقامت، طريقه اش راهنماي رشد، كلامش بيانگر حق و افشاگر باطل و قضاوتش عدالت محض و مطلق است.


صفحه 88، 89.
    1. نهج البلاغه فيض، خطبه 93.