کد مطلب:89561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

خطبه 006-آماده نبرد
[صفحه 171]

به سوي حق از سخنان آن حضرت عليه السلام است: وقتي كه در مقام مصلحت انديشي گفته شد طلحه و زبير را تعقيب نكند و مقدمات جنگ با آنها را فراهم نسازد! 1- شيوه برخورد با پيشامدها و چاره آنها سوگند به خدا مانند كفتار نخواهم بود كه بر اثر پاكفوتن و سنگ به هم زدن چنان خام گشته مي خوابد كه جوينده اش خود را بدان مي رساند و كمين كننده آن را فريب داده طناب به گردنش اندازد. بلكه من چنينم كه هميشه با كمك و پشتيباني رو آورنده به حق بر سر روي گردان از آن، و با شنواي فرمان بردار بر سر نافرمان شكاك مي زنم تا روز موعود مرا دريابد. 2- پيوسته حق اميرالمومنين پايمال شده است به خدا سوگند، از هنگامي كه خدا پيمبرش، صلي الله عليه و آله و سلم، را بر گرفت، تا امروز كه مردم در آن هستند، پيوسته از حقم بركنار و دفع شده ام و ديگران را بر من ترجيح داده اند.


صفحه 171.