کد مطلب:89564 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

خطبه 009-درباره پيمان شكنان
[صفحه 187]

شكست از جمله سخنان آن حضرت عليه السلام است: سر و صدا و تبليغات، بيش از عمل، شكست به بار آرد آنان رعدي زدند و برقي نمايان كردند، و با وجود اين رعد و برق سرانجام كارشان شكست و زبوني بود، ما رعدي نمي زنيم تا بر سر دشمن فرود آييم، و سيلي به راه نمي اندازيم تا آنگاه كه بباريم.


صفحه 187.