کد مطلب:89567 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145

خطبه 012-پس از پيروزي بر اصحاب جمل
[صفحه 201]

حضور هميشگي ايمان از جمله سخنان آن حضرت عليه السلام است: هنگامي كه خداوند سبحان او را بر ياران جمل پيروز گردانيد، يكي از ياران آن حضرت گفت: (دوست داشتم برادرم، فلان، حاضر بود و مي ديد چگونه خدا تو را بر دشمنانت نصرت داد). آن حضرت گفت: (آيا هواي دل برادرت با ما است؟) گفت: (آري)! فرمود: پس با ما حاضر بوده است، و بي هيچ ترديد، در همين سپاه مردمي با ما حاضر بوده اند كه در پشتهاي مردم و زهدانهاي زنان هستند، و بزودي روزگار آنان را از بيني خود پي در پي بيرون مي ريزد، و ايمان را بوسيله آنان تقويت مي كند.


صفحه 201.