کد مطلب:89579 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

خطبه 024-برانگيختن مردم به پيكار
[صفحه 303]

فرار به سوي خدا از خدا بخشي است از خطبه اي از اميرالمومنين عليه السلام 1- پايداري در برابر مخالفان حق (در اعلام تصميم خود براي جنگ با ما مخالفين حق و كساني كه به گمراهي خود سرخوشند و با زبان موعظه از راه باطلي كه پيش گرفته اند برنمي گردند، البته علاج فساد اين مردم جز زبان تيز شمشير نيست). به جان خود سوگند! در جنگ با كسي كه آشكارا با حق مخالفت مي كند و به گمراهي خود اصرار دارد و با هوسهاي خود دست به گريبان است، بر من هيچ سستي عارض نشود و مداهنه راه نيابد. 2- تضمين پيروزي كسي كه در راه خدا ايستادگي كند. پس شما بندگان خدا، خداي را پروا گيريد و از خدا به سوي خدا بگريزيد: و در راهي كه براي شما گشوده پيش رويد و به وظيفه اي كه شما را بدان موظف داشته (يا وظيفه اي را كه مانند كمر و نشان عزت بر شما بسته) قيام كنيد (با انجام اين دستورها) پس علي پيروزمندي شما را ضمانت مي كند، اگر به زودي به اين آرزو دست نيابيد، با گذشتن زماني البته آنرا به آغوش خواهيد كشيد.


صفحه 303.