کد مطلب:89592 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:117

خطبه 037-ذكر فضائل خود
[صفحه 443]

كوه استوار از كلمات آن حضرت عليه السلام است: كه به منزله خطبه مي باشد 1- موضعگيري امام در برابر عثمان و انقلابيون من به انجام وظيفه (يا امر خلافت) قيام كردم آنگاه كه همه را سستي فراگرفته بود، قد برافراشته به هر جانب سركشيدم و نگران بودم آنگاه كه ديگران سر به درون كشيده بودند، و زيان به سخن گشودم آنگاه كه همه را لكنت گرفته بود. در پرتو نور خدا پيش رفتم وقتي كه همه حيرت زده به جاي خود ايستاده بودند. غوغا و سروصدايم از همه كمتر ولي گوي سبقتم از همه برتر بود، (يا، از همه صداتر و بلند پروازتر بودم) پس زمام آنرا گرفته به پرواز درآمدم، و گوي سبقت را ويژه خود گرداندم. 2- ثبات و پايداري براي حق و در برابر باطل (در برابر حوادث) چون كوهي بودم كه طوفانهاي بنيانكن او را نجنباد، و بادهاي رعدآسا از جايش حركت ندهند. نه كسي را درباره من حق خرده گيري هست، و نه گوينده اي را به كنايه جاي كوچكترين عيب جويي باشد. ذليل نزد من عزيز است تا حقش را بازستانم و نيرومند نزد من زبون است تا حق را از او باز گيرم. 3- نخستين كسي كه رسول خدا (ص) را تصديق كرد به قضا و فرماني كه از جانب خدا است تن در داده ام، و در

برابر امرش سر تسليم فرود آورده ام. آيا كسي من را ديده كه به رسول خدا، صلي الله عليه و آله، دروغ نسبت دهم، با آنكه به خدا سوگند من اول كسي هستم كه او را تصديق كرده ام پس اول كسي نخواهم نبود كه كه به او دروغ ببندد. 4- وفاداري به تعهد چون نظر كردم! ديدم عهد اطاعتم بر بيعتم سبقت دارد، و پيمان محكمي از ديگري بر گردن من است.


صفحه 443.