کد مطلب:89593 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118

خطبه 038-معني شبهه
[صفحه 449]

شبهه از خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: 1- حركت اولياي خدا در تيرگي شبهه به نور يقين تنها بدان جهت شبهه، شبهه ناميده شده است كه به حق ماند و حقيقت را مشتبه مي سازد. اما اولياي خدا با فروغ تابان يقين و ايمان عميق خود از تاريكيهاي شبهه مي گذرند، و جهت هدايت به سوي حق راهنماي آنان است. ليكن دشمنان خدا دعوتشان و ندايشان گمراهيست، و دليل و راهنمايشان كوري. 2- حتمي بودن مرگ و قانون زندگي پس كسي كه از مرگ مي هراسد، از آن نجات نمي يابد، و شربت جاودانگي به كسي كه دلبسته آنست داده نشود.


صفحه 449.