کد مطلب:89596 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

خطبه 041-وفاداري و نهي از منكر
[صفحه 469]

پيمانداري و دغلكاري و از خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: وفا، بي گمان، همزاد با راستي است، و من سپري نگهدارنده تر از وفا سراغ ندارم، و كسي كه بداند بازگشت (به حق يا قيامت) چگونه است، دغلكاري نمي كند. ما در روزگاري به سرمي بريم كه بيشتر مردمان آن دغلكاري را به نام زيركي اتخاذ كرده اند، و مردم نادان اين روزگار، عمل چنين فريبكار را به حسن تدبير نبست مي دهند. چه شده اين مردم را خدا آنان را بكشد! بسا مرد باهوش و زيرك كه با توجه به جنبه هاي گوناگون امر و زير و رو كردن آن راه چاره و حيله كار را مي داند، ولي در مقابل اقدام خود امر و نهي خدا را مانع مي بيند، پس با آنكه راه كار را آشكارا مي داند و بر انجام آن قدرت دارد، آنرا فرو مي گذارد و مي گذرد، ولي كسي كه در دين براي اجتناب و گناه باك ندارد، بي تامل از اين فرصت استفاده مي كند.


صفحه 469.