کد مطلب:89597 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خطبه 042-پرهيز از هوسراني
[صفحه 473]

فرزندان آن جهان و از جمله سخنان آن حضرت است: 1- هشدار از پيروي از خواست و درازي آرزو مردم هوشيار باشيد، وحشتناكترين چيزي كه از آن بر شما هراسناكم دو چيز است: پيروي از هوسها، و آرزوهاي طولاني، پيروي از هوسها انسان را از حق بازمي دارد، و آرزوهاي طولاني آخرت را از ياد مي برد. 2- شناسانيدن اين جهان و آن جهان آگاه باشيد كه دنيا يكسره و باشتاب (بي هيچ خير و بركتي) روگردانده است و از آن باقي نمانده مگر پس مانده اي مانند ته پياله باززده كه خورنده پس از خوردن آنرا فروريخته است. هوشيار باشيد كه آخرت روي آوده است، و براي هر يك از دنيا و آخرت فرزنداني است، پس شما از فرزندان آخرت باشيد نه از فرزندان دنيا! چون هر فرزندي به زودي در قيامت به مام خود ملحق مي شود. به راستي بدانيد كه امروز فقط روز عمل است نه حساب و فردا روز حساب است نه عمل. (مي گويم: (الحذاء) يعني سريع و شتابان و بعضي از مردم (جذاء) روايت كرده اند يعني منقطع و بريده).


صفحه 473.