کد مطلب:89600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:106

خطبه 045-گذرگاه دنيا
[صفحه 501]

شيرين سرسبز و از خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: 1- سپاس رحمت و نعمت خدا سپاس خداوندي راست كه از رحمتش نااميدي،، و از نعمتش موردي تهي نيست، و از مغفرتش كسي مايوس نمي شود، و از عبادتش تكبر و استنكاف نبايد ورزيد، همان خداوندي كه هيچ رحمتي از او زائل نشود، و از جانب او هيچ نوع نعمتي مفقود نگردد. 2- شناسانيدن اين جهان و وظيفه ساكنان آن دنيا سرمنزليست كه پايه اش بر فنا نهاده شده است، و براي اهلش كوچ كردن از آن مقدر گشته است. دنيا شيرين و سرسبز (بهره اي) است كه به سوي خواستگار شتافته، با ايجاد اشتباه در دل ناظر خود را براي او آراسته است. پس (فريب آن را نخوريد) و به بهترين توشه اي كه در دسترس شما است بهره گرفته از آن كوچ كنيد، و در آن بيش از اندازه كفايت نخواهيد، و از آن، زياده بر آنچه شما را به سرمنزل ابديت رساند، نجوييد.


صفحه 501.