کد مطلب:89601 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:115

خطبه 046-در راه شام
[صفحه 507]

همراه و جانشين و بخشي از سخن آن حضرت عليه السلام است: هنگامي كه تصميم گرفت به طرف شام رهسپار شود دعا براي خود و خانواده اش هنگام سفر خداوندا به تو پناه مي برم از فرسودگي سفر، و اندوه بازگشت، و منظره ناروا درباره خود و اهل و مال و فرزند. خداوندا تنها تو همراه و يار سفر و همان تو جانشين در خانواده اي، و غير از تو ديگري اين هر دو صفت را با هم ندارد، چون جانشين و خليفه همراه و يار سفر نمي باشد، و يار سفر خليفه و سرپرست خانه نمي شود. سيد رضي، رحمه الله تعالي، گويد: ابتداي اين كلام از رسول خدا، صلي الله عليه و آله، روايت شده است، و اميرالمومنين عليه السلام اين سخن را به بليغترين ختام تكميل كرده است كه گفته: (غير از تو اين دو صفت را جمع نمي كند)، تا آخر.


صفحه 507.