کد مطلب:89602 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

خطبه 047-درباره كوفه
[صفحه 513]

كوفه قسمتي از سخن آن حضرت است: درباره كوفه آينده نگري اي كوفه! گويا ترا مي نگرم كه مانند چرم عكاظي به هر طرف كشيده مي شوي، معركه حوادث گوناگون خواهي شد، و پي درپي در پشت تو زلزله هاي انقلاب روي خواهد داد، و من علم حتمي دارم كه هيچ جباري نيست به تو قصد سوء نمي كند مگر آنكه خداوند او را به چيز ديگري جز سوء قصد به تو مشغول دارد و هدف تير كشنده اش سازد.


صفحه 513.