کد مطلب:89608 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 053-در مساله بيعت
[صفحه 545]

جنگ يا كيفر و از جمله سخنان آن حضرت عليه السلام است: ايستادگي در برابر منحرفين از اصول اين مردم مانند شتران تشنه كام در حالي كه ساربان آنها را رها كرده افسار از سرشان برداشته باشد و به سوي آبشخور روي آرند، بر سر من ريختند تا آن جا كه گمان كردم در اين فشار من را يا يكديگر را خواهند كشت. من مدتها پشت و روي اين كار را بررسي كردم و آن اندازه در اين كار انديشه كردم كه از خواب بازم داشت، سرانجام ديدم چاره اي براي من نيست مگر اينكه با اينها بجنگم و يا انكار آنچه را كه محمد صلي الله عليه و آله آورده است بپذيرم، پس البته دچار شدن به شدائد جنگ بر من آسانتر بود از دچار شدن به عقاب، و مرگهاي دنيا براي من سهلتر است از مرگهاي اخروي.


صفحه 545.