کد مطلب:89613 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 058-درباره خوارج
[صفحه 575]

اين سوي آب آن حضرت عليه السلام گفت: چون عازم جنگ خوارج گرديد و به او گفته شد كه آنان از پل نهروان عبور كرده اند: آينده نگري و بيان سرانجام خوارج كشتارگاه آنان در كنار و اين سوي نهر است. به خدا سوگند از آنان ده تن خلاص نشود، و از شما ده نفر هلاك نگردد! سيد رضي گويد: مقصود از نطفه آب رودخانه است، و اين كنايه از آب از فصيح ترين شكل سخن گفتن است، گرچه آن آب بسيار و سرشار باشد. و پيش از اين هم، در هنگام بيان تعبيري شبيه بدين، يادآوري شده است.


صفحه 575.