کد مطلب:89614 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

خطبه 059-خبر دادن از پايان كار خوارج
[صفحه 579]

دزداني راهزن و آن حضرت عليه السلام گفت: هنگامي كه خوارج كشته شدند، گفته شد: يا اميرالمومنين، همگي آن مردم كشته شدند. آينده نگري ابدا به خدا چنين نيست، آنان نطفه هايي هستند در پشت پدران و قرارگاههاي رحم زنان، هرگاه از آنان شاخي پديدآيد قطع شود، تا آنكه اعقاب و دنباله هاي آنان دزداني راهزن شوند.


صفحه 579.