کد مطلب:89620 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

خطبه 065-در آداب جنگ
[صفحه 617]

ستون حق از سخنان آن حضرت عليه السلام است: كه در يكي از روزهاي جنگ صفين به اصحاب خود مي فرمود آموزش جنگ گروه هماهنگ مسلمانان! هراس و هشياري را شعار خود قرار دهيد، لباس (پرافتخار) وقار و بردباري را براي نشان (و نمايندگي روح سربازي خداپرستانه) در بر كنيد، دندانها را محكم بر هم نهيد، چه اين كار (دم) شمشيرها را از كاسه سر بهتر رد مي كند، (حركت سر براي رد كردن شمشير سريع تر انجام مي گيرد)، زره را (با ضميمه كردن دامن و حواشي) تكميل كنيد! شمشيرها را پيش از بيرون كشيدن، در ميان غلافها بجنبانيد، زير چشم خيره و تند (به دشمن و مبارز خود) نظر كنيد نيزه (يا شمشير) را به چپ و راست بزنيد، و (حمله سنگين را) با دم شمشير دفع كنيد، با گامهاي محكم و بلند شمشير را (به دشمني كه در شمشير رس نيست) برسانيد! و بدانيد كه شمادر نظر خدا، و با پسر عم رسول خداييد، پي در پي حمله آريد! و از فرار به شرم آئيد! چه فرار در ميان آيندگان ننگ آورد، و روز حساب موجب آتش است. به آساني و خوشي (در راه خدا) از جان بگذريد، و به سوي مرگ خرامان گام برداريد. بر شما است حمله (و هدف قرار دادن) آن توده انبوه (سپاهيان اطراف سراپر

ده معاويه) و اين بارگاه طناب در طناب برافراشته، (همت و كوشش شما اين باشد) كه در وسط آن آخرين ضربت خود را فرود آريد، چه شيطان در لابه لاي آن كمين كرده، دستي را براي جستن و حمله پيش آورده است، و پايي را براي گريز عقب برده (در عين اقدام، به انديشه گريز و در حال ترديد است.) اينك (فرمان حمله) پيشروي نيرومندانه (رو به هدف) با پايداري و استقامت، تا ستون نور حق براي شما (از افق) سر برآورد: (شما فوق و برتريد، خدا با شما است، كوشش شما را بي نتيجه نمي گذارد)


صفحه 617.