کد مطلب:89621 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 066-در معني انصار
[صفحه 627]

ضايع كردن ميوه از سخنان آن حضرت عليه السلام درباره انصار است دليل آوردن درباره امارت گفتند: چون خبرهاي غير منتظر سقيفه، پس از رحلت خدا، (ص) بدان حضرت رسيد، فرمود: انصار چه گفتند؟ عرض كردند: انصار گفتند: از ما اميري باشد، و از شما هم اميري. آن حضرت گفت: پس چرا با آنان احتجاج نكرديد بدين كه رسول خدا، صلي الله عليه و آله، درباره آنان وصيت كرده كه به نيكانشان احسان، و از بدانشان گذشت شود؟ گفتند: اين وصيت چه حجتي عليه آنان است؟ آن حضرت گفت: اگر خلافت و امارت در ميانشان بود وصيت درباره آنان نمي شد. آنگاه گفت قريش چه گفتند؟ گفتند: چنين استدلال كردند كه آنان از درخت پيامبر خدا، صلي الله عليه و آله، هستند پس آن حضرت عليه السلام گفت: به درخت استدلال كردند ولي ميوه درخت را ضايع ساختند.


صفحه 627.