کد مطلب:89622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:105

خطبه 067-شهادت محمد بن ابي بكر
[صفحه 633]

فرمانداري مصر از سخنان آن حضرت عليه السلام است: وقتي كه محمد بن ابي بكر را والي مصر فرمود و مصر از دستش رفت و كشته شد! توانايي هاشم بن عتبه براي فرمانداري من مي خواست توليت مصر را به دست هاشم بن عتبه دهم، چه اگر او را به ولايت مصر مي گماردم ميدان را براي دشمن باز نمي گذارد، و فرصت به دست آنان نمي داد. مذمتي هم نسبت به محمد بن ابي بكر نيست، زيرا او هم محبوب من و هم ناپسري دست پرورده ام بود.


صفحه 633.