کد مطلب:89624 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خطبه 069-پس از ضربت خوردن
[صفحه 649]

كجرفتاري و دشمن خوئي در سحرگاه روزي كه آن حضرت عليه السلام زده شد گفت: شكايت از نافرمانان همچنان كه نشسته بودم خواب چشمم را ربود، و رسول خدا صلي الله عليه و آله در نظرم نمايان شد، گفتم: اي رسول خدا، اين چه كج رفتاريها و كينه جوئيها بود كه از امتت ديدم؟ فرمود: در حقشان نفرين كن. گفتم خداوندا عوض اين مردم كساني را به من ده كه بهتر از اينها براي من باشند، و بجاي من شخصي را نصيب آنان كن كه برايشان شر باشد! (شريف رضي گويد): مراد آن حضرت از (اود) كجي، و از (لدد) خصومت است. و اين از سخنان بسيار فصيح است.


صفحه 649.