کد مطلب:89625 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

خطبه 070-در نكوهش مردم عراق
[صفحه 653]

سقط كردن از سخنان آن حضرت عليه السلام در سرزنش مردم عراق است مردم شناسي: ظرفيت دريافت حقايق همانا زني آبستني را مي مانيد كه حمل برداشته چون با رنج مدت بارداري را به آخر رساند، آن را ساقط كند و سرپرستش بميرد و بيوگيش طولاني گردد، و دورترين خويش وارث او گردد. به خدا سوگند من به اختيار به طرف شما نيامدم، بلكه قهرا بدين سو رانده شدم. به من خبر رسيده كه شما مي گوييد: علي دروغ مي گويد. خدا شما را بكشد! من بر چه كسي دروغ مي بندم؟ آيا بر خدا؟ با آنكه نخستين كسي هستم كه به او ايمان آورد. يا بر پيغمبرش؟ با آنكه اول كسي هستم كه او را تصديق كردم! نه چنين نيست به خدا قسم، بلكه گفتاريست كه شما از آن بيگانه ايد، و شايسته دريافت آن نيستيد. واي مادرش به حال او! پيمانه ايست بي بها، اي كاش براي آن (حقايق رايگان) ظرفيت قابلي بود. (و خبر آن را پس از چندي حتما خواهي دانست).


صفحه 653.