کد مطلب:89626 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:113

خطبه 071-درود بر پيامبر
[صفحه 659]

برترين صلوات از خطبه هاي آن حضرت عليه السلام: كه صلوات فرستادن بر پيامبر (ص) را تعليم داده است آموزش صلوات بر پيغمبر (ص) خداوندا، اي گستراننده (پديد آورنده) اين بساطهاي گسترده (و كرات برپا شده)، و اي برافرازنده اين ارتفاعات بي پايان (با ستونهاي ناديدني) و اي فرا آورنده سرشت قلوب بر فطرتهاي (متناسب) آنها، سعيد آنها و شقي شان. خداوندا، شريفترين درودهاي پياپي، و خرمترين بركات خود را بر محمد بنده و رسول خدا مخصوص گردان، همان خاتم پشينيان، و گشاينده درهاي بسته (خيرات و معارف براي آيندگان) و آشكاركننده حق بوسيله حق، و شكست دهنده لشكرها (يا فرونشاننده جنب جوش) ي باطلها و درهم شكننده حمله هاي سپاهيان گمراهي، چنانكه (وظائف نبوت را) با تمام قدرت حمل كرد، و به امر تو قيام كرد، و براي جلب رضايت تو شتاب زده بود، از هيچ اقدامي سرنپيچيد، و از هيچ تصميمي سست نگشت، پذيراي وحيت با جان و دل، حافظ عهدت (با اراده محكم)، و پيشرو براي اجراي امرت تا آنكه (نور حق را در دلهاي مستعد) نورجو برافروخت و راه شهادت دادن به لا اله الا الله براي هر گمشده را روشن كرد، و قلبها بوسيله او هدايت شد، پس از آنكه در

(طوفانها) و كشمكشهاي فتنه و گناه فرو رفت، و پرچمهاي واضح رهنما را برافراشت، و احكام نور بخش را برپا ساخت، پس او همان امين امانت پذير تو، و خزانه دار علم مخزون تو مي باشد، و شاهد صادق تو در روز جزا، و برانگيخته به حق تو و رسول به سوي خلق است. خداوندا، در سايه (رحمت) خود جايگاه بس فراخي برايش آماده گردان، و از فضل خودت به خيرات مضاعف جزايش ده. خداوندا! سازمان او را بر سازمان هر موسسي برتر نما، و جايگاهش را در مقام قرب خود گرامي دار و فروغ نورش را كامل گردان خداوندا جزاي رسالت او را پذيرفتن گواهي (و رضايت به گفتارش) قرار ده، در حالي كه منطقش عادلانه و گفتارش فاصل (حق و باطل) است. خداوندا، در ميان آسايش گوارائي عيش و مستقر نعمت، و آخرين خوشيها، و آرزوهاي لذات، و خوشي آسايش، و منتهاي آرامش (نفس) و تحفه هاي كرامت ميان ما را با او جمع گردان.


صفحه 659.