کد مطلب:89628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:105

خطبه 073-هنگام بيعت شورا با عثمان
[صفحه 675]

چشم هم چشمي از سخنان آن حضرت است وقتي تصميم گرفتند با عثمان بيعت كنند حقانيت امام و سكوت براي حفظ اسلام همه به خوبي مي دانيد كه من بيشتر از ديگران سزاوار خلافتم، ولي به خدا سوگند تا آنگاه كه كارهاي مسلمانان، عموما، به سامان رو به راه است، و جور و ستمي كه جز بر من، بخصوص، نرفته است، تسليم مي باشم، براي اين شكيبايي و تسليم جوياي اجر و فضل خداوندم، و اين كار پارسايي و بي رغبتي به زيورها و زينتهاي اين جهان است، يعني همان چيزهايي كه شما بر سر آن به كشمكش و چشم هم چشمي مي پردازيد.


صفحه 675.