کد مطلب:89629 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خطبه 074-پاسخ به اتهامي ناروا
[صفحه 679]

درهم شكننده منحرفان از سخنان آن حضرت است: هنگامي كه خير اتهام بني اميه مبني بر شركت او در خون عثمان به وي رسيد اتهام مغرضانه- سنت خدا آيا دانش بني اميه نسبت به من آنان را از عيب جويي باز نداشته است؟ آيا سابقه ام اين افراد نادان را از متهم كردن من بر نگردانيده است و خدا آنان را بليغ تر از زبان من موعظه نكرده است؟ من در هم شكننده منحرفان (كساني كه به اندك شبهه اي از دين و حق بيرون مي روند)، و دشمن مردم گرفتار در شبه هستم. پيشامدها (يا نمونه هاي حق و ناحق براي سنجش) بايد به كتاب خدا عرضه شود، و بندگان با آنچه در سينه هايشان مي گذرد جزا داده مي شوند.


صفحه 679.