کد مطلب:89630 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

خطبه 075-اندرز
[صفحه 683]

عمل شايسته از خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: تشويق به فرا گرفتن و عمل شايسته خداوند رحمت كند بنده اي را كه حكمي (حكمتي) شنيد و به خوبي فراگرفت40 باشد. و به راه رشدي دعوت شد و بدان نزديك گرديد، و به دامن راهنمايي دست زد و نجات يافت، پروردگارش را پيوسته در نظر داشت، از گناه خويش انديشيد، عمل خالصي پيش فرستاد، و كار شايسته اي انجام داد، ذخيره اي بدست آورد، و از محذورات (كارهاي ناشايست) اجتناب كرد، هدفي را نشان كرد و زد (مقصدي را تشخيص داد و بدان سوي شتافت)، و برابري به دست آورد، با هواي نفس به ستيزه برخاست، و آرزوي (فريبنده) را دروغ پنداشت. صبر را مركب رهوار نجات، و تقوا رارهتوشه وفات قرار داد، بر (كشتي) راه روشن و گشاده سوار شد، و روش درخشان را ملازم گرديد. فرصتها را غنيمت شمرد، و از اجل پيشي گرفت، و از عمل (نيك) توشه برگرفت.


صفحه 683.