کد مطلب:92293 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

خطبه 012-پس از پيروزي بر اصحاب جمل[صفحه 276]

و من كلام له عليه السلام: لما اظفره الله سبحانه باصحاب الجمل و قد قال له بعض اصحابه وددت ان اخي فلانا كان شاهدنا ليري ما نصرك الله به علي اعدائك اين كلامي است كه حضرت اميرالمومنين (ع) ادا فرمود وقتي كه حق سبحانه و تعالي آن حضرت را نصرت داد بر اصحاب جنگ جمل يعني طلحه و زبير و اتباع ايشان در حالتي كه يكي از اصحاب آن حضرت عليه السلام به آن حضرت (ع) گفت كه من دوست داشتم و مي خواستم كه برادر من فلان كس حاضر مي بود در اين جنگ تا مي ديد حق سبحانه و تعالي چگونه نصرت داد ترا بر دشمنان فقال صلوات الله عليه اهوي اخيك معنا چون آن شخص اين سخن گفت حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود كه آيا ميل دوستي برادر تو با ماست و ما را دوست مي دارد و نصرت ما را مي خواهد قال نعم آن شخص گفت آري يا اميرالمومنين ميل برادر من با شماست قال فقد شهدنا حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود كه چون ميل برادر تو با ماست پس همان است كه اينجا حاضر بود و نصرت ما را مشاهده كرد يعني چون ميل و محبت او با ما بود خاطر او مشاهده ما بود و فكر و ذكر او به طرف ما بود پس به حسب باطن روحاني حاضر بود و مشاهده نصرت ما كرد اگر چه به حسب ظاهر جسماني غائب و دور بود ا

ز ما. و لقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في اصلاب الرجال و ارحام النسا به درستي كه حاضر شدند و مشاهده كردند ما را درين لشكر ما قومي كه هنوز در پشت پدران و در رحمهاي مادران خوداند. اين كلام تاكيد و تقرير كلام سابق است و حاصلش آنست كه كساني كه در اين زمان موجود نيستند بلكه در پشت پدران و رحمهاي ماردان خوداند چون موجود شوند و ميل و هواي ايشان با ما باشد و دوستي ما ورزند و از استماع خبر نصرت ما در اين جنگ ايشان شاد شوند در حكم آن كسانند كه در اين زمان حاضرند و مشاهده نصرت ما كرده اند پس آن كس كه در اين زمان موجود باشد و ميل او با ما باشد به طريق اولي در حكم حاضر باشد اگر چه بر حسب ظاهر آن كس غايب باشد سيرعف بهم الزمان و يقوي بهم الايمان زود باشد كه زمان آن قوم را كه مذكور شد به ظهور آرد و موجود شوند و ايمان به ايشان تقويت يابد.


صفحه 276.