کد مطلب:2 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:543

آغاز عبادت
بلوغ

در آغاز جواني هر فردي تحولي بزرگ در او رخ مي دهد. قواي جسمي و روحي اش شكوفا مي شود، عشق و اميد در او موج مي زند. احساس مي كند شخصيتي پيدا كرده ، ديگر تابع اين و آن نيست . مي خواهد خودش مستقل باشد، خودش ‍ تصميم بگيرد، يعني ديگر او ((بالغ )) شده ، ولي چه كند، نمي داند از ميان هزاران راهي كه در پيش چشمان او رخ مي نمايد كدام را انتخاب كند. مي خواهد سعادت ابدي را تحصيل كند. احساس مي كند به رهنمايي آگاه و دلسوز نياز دارد. پيك الهي را مي بيند كه با نامه اي آسماني به سويش آمده دست او را مي بوسد و نامه اش را مي گشايد، همه چيز در آن هست ، ديگر جايي براي نگراني باقي نمانده ، راه از چاه و حق از باطل برايش روشن شده است و به شكرانه اين كه خدا تاج عزّت بر سر او نهاده است ((جشن تكليف )) مي گيرد، يعني از اين به بعد ((مكلّف )) شده است و نسبت به احكام وظيفه دارد.