کد مطلب:2512 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:639

مقدمه
از جمله مسائل جامعه ما ، دوري نسل جوان از معارف اسلامي است ، و آنكه

اين مشكل را بهتر از همه حس كرده و بي تابانه در پي رفع آن است همين نسل

جوان است . تنها كساني مي توانند به اين نياز جامعه به درستي پاسخ گويند

كه از يك سو خود فرهنگ اسلامي را از سرچشمه هاي اصيل آن فرا گرفته باشند

و از سوي ديگر به زبان زمان خويش سخن بگويند و حال و هواي روزگار نسل

جوان را درك كنند .

استاد شهيد مطهري در شمار معدود كساني بود كه از شرايط لازم براي آشنا

ساختن نسل امروز با اسلام برخوردار بود . او نماينده راستين حوزه هاي علميه

در دانشگاههاي امروزه بود . چون زبان نسل جوان را مي دانست و مي فهميد ،

پيغام اين نسل را مي شنيد و به حوزه هاي علميه مي برد . وي مشكل دوري نسل جوان را از فرهنگ اسلامي به

خوبي و بهنگام شناخته و راه حل آن را نيز دريافته بود و بسياري از آثار

خود را دقيقا در جهت رفع اين مشكل تأليف كرد .

مجموعه " آشنايي با علوم اسلامي " كه پس از شهادت آن استاد به چاپ

مي رسد از قبيل همين آثار است . اين مجموعه را استاد براي جواناني نوشت

كه نخستين قدم را در راه آشنايي با معارف اسلامي برداشته اند ، و سعي او

همه اين بود كه در اين سلسله ، سادگي و اختصار را در عين صحت ، اساس

قرار دهد و راه را براي ورود آنان به فضاي روحپرور فرهنگ اسلامي باز كند

. اين سلسله دروس ، در اصل تقريرات درسهاي آن استاد براي دانشجويان

سالهاي اول و دوم دانشكده " الهيات و معارف اسلامي " دانشگاه تهران

بوده است و بعضي از بخشهاي آن مانند " آشنايي با فلسفه اسلامي " در

زمان حيات و با اجازه ايشان ، به دفعات متعدد در دانشگاه صنعتي شريف

تدريس مي شده است .

استاد شهيد قصد داشت اين سلسله دروس را قبل از انتشار مورد بازبيني

قرار دهد . دريغ كه اين فرصت به دست نيامده و شمع روشن زندگاني او توسط

منافقان خاموش گشت . پس از شهادت استاد بهتر آن ديديم كه اين مجموعه

را بي هيچ تغيير و تبديل و به همان صورت كه بود ، منتشر سازيم .

نخستين دفتر اين مجموعه كه " آشنائي با منطق و فلسفه اسلامي " است

قبلا منتشر شده ، و اينكه دومين دفتر آن كه " آشنائي باكلام و عرفان و حكمت عملي " است در دسترس جواناني قرار مي گيرد كه در

پي شهادت او پيكر پاكش را با فرياد " معلم شهيدم راهت ادامه دارد ة

بدرقه كردند . رحمت خدا بر روان پاكش باد .

شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مرتضي مطهري