کد مطلب:26549 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:434

خيرخواهي و اندرزدهي مسلمينهمان طوري كه قبلا ارائه شد، اصلاح امور و هم آهنگي در رفتار اصلاح طلبانه، ميان جامعه ي اسلامي و زمامدار آن، موجب پيروزي و نصرت دولت اسلامي مي گردد. يكي ديگر از عوامل سعادت دولت اسلامي، خيرخواهي و ارائه ي پيشنهادات اصلاحي مردم به زمامدار اسلامي است. به طوري كه اين مهم توسط دين اسلام، تكليف و فريضه اي شرعي برشمرده شده است. اين تكليف بر مردم وضع شده و جامعه اسلامي مكلف است كه در خلوت و جلوت و پنهان و آشكار نسبت به امورات جامعه خيرانديشي نمايد.

و النصيحه في المشهد و المغيب[1].

(و در نهان و آشكار اندرزگو و خيرخواه باشيد.)    1. نهج البلاغه خطبه ي 34.