کد مطلب:26550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:433

پذيرش و اجابت دعوت رهبريجامعه اسلامي مكلف است كه به هنگام فراخواني آنها از سوي رهبري، دعوت وي را پذيرفته و آن را اجابت نمايد. در مقاطعي خاص دولت اسلامي منوط بر فراخواني مسلمين و حضور مردم در صحنه است. بسيج مردم و همايش و مشاركت سياسي- اجتماعي مسلمين هنگامي اثر گذار و رهگشا است كه توام با دعوت رهبري و پذيرش به موقع فراخواني وي از سوي مردم باشد.

و الاجابه حين ادعوكم.[1].

(و هنگامي كه شما را فرابخوانم دعوتم را بپذيريد.)    1. نهج البلاغه خطبه ي 34.