کد مطلب:6 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:600

نجاسات
نجاسات ده چيز است :

1 : بول

2 : غائط (مدفوع )

3 : مني

4 : مردار

5 : خون

6 : سگ

7 : خوك

8 : كافر

9 : شراب

10 : فقاع

مساءله 10 :

بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد، يعني ،اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مي كند، نجس است . فضله حيوانات كوچك ، مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند، پاك است .

مساءله 11 :

فضله پرندگان حرام گوشت ، نجس است و فضله خفاش ، بنابر احتياط نجس است .

مساءله 12 :

خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد، نجس است ، ولي خون حيواني كه مانند ماهي و پشه ، خون جهنده ندارد پاك مي باشد.

مساءله 13 :

خوني كه از لاي دندان ها مي آيد، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، پاك است .

مساءله 14 :

خوني كه به واسطه كوبيده شدن ، زير ناخن يا زير پوست مي ميرد، اگر طوري شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك است و اگر به آن خون مي گويند، نجس است .

مساءله 15 :

اگر موقع جوشيدن غذا، ذرّه اي خون در آن يافتند، تمام غذا و ظرف آن نجس مي شود جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده آن نيست .

مساءله 16 :

سگ و خوكي كه در خشكي زندگي مي كنند، همه اجزاي آنها حتي مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت آنها نجس است ، ولي سگ و خوك دريايي پاك است .

مساءله 17 :

كسي كه منكر خداست يا براي خدا شريك قائل است يا پيامبري حضرت خاتم الانبياء صلّي اللّه عليه و آله را قبول ندارد و نيز كسي كه ايمان به خدا و پيامبرصلّي اللّه عليه و آله نداشته باشد، كافر و نجس مي باشد و نيز كسي كه يكي از ضروريات دين اسلام ، مثل نماز يا روزه را انكار كند با علم به اين كه ضروري دين است ، نجس مي باشد.