شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق
نویسنده: محمدتقی فلسفی
ناشر:تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370
شرح مختصری بر دعاء صحیفه کامله سجادیه
نویسنده:سید عبدالحسین طیب
ناشر:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
رهیافتی به نظام تربیتی اسلام از نگاه صحیفه سجادیه
نویسنده:سید ابراهیم میرشاه جعفری
ناشر:سید ابراهیم میرشاه جعفری
معارف حقیقی در صحیفه سجادیه: مقایسه معارف خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام با معارف فلسفی و عرفانی
نویسنده:سید محسن طیب نیا
ناشر:تهران: راه نیکان، 1395
صحیفه سجادیه / الصحیفه السجادیه ( علیه السلام )
نویسنده:حسین بن محمد شیرازی
ادبیات سخنان امام سجاد علیه السلام و صحیفه سجادیه
نویسنده:سید فضل الله میرقادری
ناشر:سید فضل الله میرقادری
کتابشناسی ترجمه های صحیفه سجادیه
نویسنده: امام چهارم علی بن حسین (ع)(توصیف گر) احمد باقریان(پدیدآور)
ناشر:کوثر، آبان 1378، پیاپی 32، صفحه: 70
ترجمه صحیفه سجادیه
نویسنده:عبدالمحمد آیتی
ناشر:تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، واحد احیای هنرهای اسلامی، 1372
ترجمه صحیفه سجادیه
نویسنده:احمد سجادی، ‫ 1343
ناشر:قم سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه ‫، 1387.
معرفی صحائف سبعه
نویسنده:عبدالعلی پوراکبر
ناشر:عبدالعلی پوراکبر
آشنایی با صحیفه سجادیه
نویسنده:محمدعلی مجدفقیهی
ناشر:قم : مرکز جهانی علوم اسلامی دفتربرنامه ریزی و تدوین متون درسی ، 1385.
دانستنیهای صحیفه سجادیه
نویسنده:مولف مصطفی اسرار، ۱۳۳۴
ناشر:اراک: راه کمال؛ تهران: محیا، ۱۳۸۵
  1. 1 از 27