ابوالفضل العباس
نویسنده:جواد خرميان
ناشر:انتشارات راه سبز
چهره ي درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (جلد 1)
نویسنده:علي رباني خلخالي
ناشر:انتشارات مكتب الحسين عليه السلام
چهره ي درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (جلد 2)
نویسنده:علي رباني خلخالي
ناشر:انتشارات مكتب الحسين عليه السلام
چهره ي درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (جلد 3)
نویسنده:علي رباني خلخالي
ناشر:انتشارات مكتب الحسين عليه السلام
چهره ي درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (جلد 4)
نویسنده:علي رباني خلخالي
ناشر:انتشارات مكتب الحسين عليه السلام
چهره ي درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (جلد 5)
نویسنده:علي رباني خلخالي
ناشر:انتشارات مكتب الحسين عليه السلام
حضرت ابوالفضل پرچمدار و شمع فروزان كربلا
نویسنده:بدرالدين نصيري
ناشر:مجله ماه نور
خصائص العباسية
نویسنده:محمد ابراهيم كلباسي نجفي تحقيق و ترجمه متن عربي: محمد اسكندري
ناشر:نشر صيام
درياي تشنه، تشنه ي دريا
نویسنده:رحيم ميردريكوندي
ناشر:انتشارات فجر ولايت
زندگاني حضرت اباالفضل همراه با اشعار مديحه و مرثيه
نویسنده:عباس حاجياني دشتي
ناشر:موعود اسلام
زندگاني حضرت ابوالفضل العباس
نویسنده:باقر شريف قرشي مترجم: سيد حسن اسلامي
ناشر:دفتر انتشارات اسلامي
زندگاني حضرت ابوالفضل العباس
نویسنده:رضا دشتي
ناشر:مؤسسه فرهنگي پازينه
  1. 1 از 4