کد مطلب:5002 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:285

آداب عيد غدير
مقاله

تهنيت و تبريك گفتن

حضرت رضا عليه السلام فرمايد: روز غدير، روز تهنيت گفتن است. به يكديگر تهنيت بايد گفت. پس اگر مؤمني برادر ديني خويش را ملاقات كرد بگويد حمد وسپاس خداي را كه ما را از كساني قرار داد كه به ولايت اميرالمؤمنين و امامان عليهم السلام چنگ زده اند. (اقبال الاعمال 2/ 261)
دست دادن

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: وقتي در غدير يك ديگر را ملاقات كرديد با سلام به هم دست دهيد. (وسائل الشيعه 10/445)

تبسّم و اظهار شادي

حضرت رضا عليه السلام فرمايد: روز غدير، روز تبسّم در روي مؤمنان است. هر كه روز غدير در روي برادر ديني خود تبسّم كند خداي در روز قيامت نظر رحمت به سوي او افكند و هزار حاجتش را بر آورده سازد و در بهشت قصري از دُرّ سفيد برايش بنا كند و صورتش را زيبا سازد. (اقبال الاعمال 2/261)
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: شادماني را در ميانتان و شادي را در ملاقاتتان آشكار كنيد. (اقبال الاعمال 2/259)


پوشيدن لباسهاي فاخر و زينت دادن

حضرت رضا عليه السلام: و روز غدير روز پو شيدن لباس وكندن سياه است . . . وآن روز روز زينت دادن است. هر كه براي روز غدير زينت كند خداي همه ي گناهان كوچك و بزرگش را بيامرزد و فرشتگاني به سويش فرستد در حالي كه حسنات او را مي نويسد وتا عيد غدير سال آينده بر درجات او مي افزايند و اگر بميرد شهيد بميرد واگر زنده باشد با سعادت زندگي كند. (اقبال الاعمال 2/262)


طعام دادن

حضرت رضا عليه السلام فرمايد: ... و هر كه مؤمني را در روز غدير طعام دهد مانند كسي است كه همه پيامبران و صديقان را طعام داده است. (اقبال الاعمال 2/262)
ديد و بازديد

حضرت رضا عليه السلام فرمايد: ... و هر كه در روز غدير مؤمني را ديدار كند، خداي هفتاد نور در قبرش وارد كند و قبرش را گشاده سازد. و هر روز هفتاد هزار فرشته قبرش را زيارت كند وبهشت را به او بشارت دهند.( اقبال الاعمال 2/262)


توسعه دادن

حضرت رضا عليه السلام فرمايد: و روز غدير روزي است كه خدا فزوني دهد در مال و دارايي كسي كه در آن روز عبادت كند و بر خانواده و خوشتن و برادران ايماني اش توسعه دهد.( اقبال الاعمال 2/261)

هديه دادن

فياض بن محمّد بن عمر طوسي گويد: در روز غدير ابو الحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام را ديدم كه نزد خود جمعي از دوستانش را براي صرف افطار نگاه داشته بود، و به خانه هاي آنان نيز طعام، هدايا ولباس - حتي انگشتري و پاي پوش - فرستاده بود، و سرو وضع دوستان و اطرافيان خود را تغيير داده بود. در آن روز با وسايل پذيرايي تازه – غير از آنچه در ديگر روزها در خانه ي آن حضرت استفاده مي شد – از آنان پذيرايي مي كردند. و حضرتش فضيلت و سابقه ي كهن آن روز را بيان مي فرمود. ( اقبال الاعمال 2/254)


افطاري دادن

روز غدير روز افطاري دادن به روزه داران است. هركه در روز غدير روزه دار مؤمني را افطاري دهد همانند كسي باشد كه ده فـئام را افطاري داده است آن گاه فرمود: آيا داني كه فـئام چيست؟ راوي گفت: نه. آن گاه فرمود: صد هزار نفر است. (اقبال الاعمال 2/261)


ياري دادن

هر كه در روز غدير برادرش را بدون در خواست كمك ياري دهد و از روي رغبت به او نيكي كند او را پاداش كسي باشد كه در اين روز روزه داري كند وشبش را به عبادت گذراند. (وسائل الشيعه 10/ 445)


نيكي كردن

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: به يكديگر نيكي كنيد كه خداي دوستي بين شما را پايدار سازد... و نيكي كردن در روز غدير موجب افزايش مال و عمر مي شود. ( اقبال الاعمال 2/259)


حمد الهي

رسول الله صلّي الله عليه وآله فرمود: يكي از سنتها آن است كه مؤمن در روز غدير صد بار بگويد: اَلحَمدُلله الَذي جَعَلَ كمالَ دينِهِ و تَمامَ نِعمَتِهِ بِوِلايهِ اَميرِالمُؤمنين عَلي بن اَبي طالبٍ عليه السلام - حمد وسپاس خداي راست كه كمال دين وتمام نعمتش را به ولايت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قرارداد. (بحار الانوار 98/321)


صلوات وبرائت

حسن بن راشد گويد: به حضرت صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم، براي مسلمانان بجز دو عيد [ غدير و قربان ] عيد ديگري هست؟ فرمود آري اي حسن، عيدي است از آن دو بزرگتر و شريفتر.گفتم: آن عيد كدام روز است؟ فرمود: روز نصب امير المؤمنين- صلوات الله وسلامه عليه- به پيشوايي مردم. گفتم: فدايت شوم، كدام عمل شايسته آن روز است؟ فرمود: روزه داري كن اي حسن. و بر محمد وآلش بسيار صلوات فرست. و به سوي خدا از ستم كنندگان بر آنان بيزاري جوي.(الكافي 4/148و149)
حضرت رضا عليه السلام فرمود: روز غدير... روز بسيار صلوات فرستادن بر محمّد وآل محمّد است. (اقبال الاعمال 2/261)


عقد اخوت و برادري

به گواهي علامه محدث ميرزا حسين نوري (1320 ق) از كتاب زادالفردوس نقل مي كند: سزاوار است در اين روز برادران ديني با يك ديگر عقد اخوّت بندند و كيفيت آن اين گونه است كه يكي دست راست خود را در دست راست ديگري بگذارد و بگويد: برادر شدم با تو در راه خدا و در برادري با تو اخلاص ورزيدم و دست دادم با تو در راه خدا و پيمان بستم با خدا و فرشتگانش و كتابهايش و رسولانش و پيامبرانش وامامان معصوم عليهم السلام كه اگر از بهشتيان واهل شفاعت باشم واجازه يابم كه وارد بهشت شوم داخل نشوم مگر آن كه تو نيز با من باشي. و ديگري بگويد: پذيرفتم. آن گاه هر يك به ديگري بگويد: ساقط كردم از تو همه ي حقوق اخوّت را جز شفاعت و دعا و زيارت. (مستدرك الوسائل 6/279)


نماز روز غدير

نماز روز غدير به دستور حضرت صادق عليه السلام اين گونه است كه نيم ساعت پيش از زوال (ظهر شرعي) غسل كند و حاجتهاي خود را از خدا بخواهد آن گاه دو ركعت نماز بخواند، و در هر ركعت بعد از سوره ي حمد به ترتيب هر يك از سوره ي توحيد و آيه الكرسي وسوره ي قدر را ده مرتبه قرائت كند. آن حضرت فرمود: هر كه اين نماز را بخواند، خداي هر نياز دنيوي و اخروي او را بر آورده سازد. (التذهيب 3/143)


روزه داري

حضرت صاق عليه السلام فرمود: روزه ي روز غدير خم برابر است با روزه ي عمر دنيا. چنانچه انساني عمر دنيا بيابد و به همان اندازه نيز روزه بدارد روزه ي اين روز برابر باشد با ثواب آن. و روزه ي اين روز در هر سال نزد خداي عزّ و جلّ برابر است با صد حجّ و صد عمره ي درست ومقبول. و اين روز بزرگترين عيد خداست.( التذهيب 3/143)
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: چون بنده ي مخلص در روزه داري روز غدير اخلاص ورزد همه ي روزهاي دنيا از هماوردي آن روز نا توان باشد. (اقبال الاعمال 2/259)
حضرت صادق عليه السلام فرمود: پيامبران به اوصياء خود فرمان دادند كه روزه بدارند آن روزي كه وصي در آن روز تعيين مي شود در حالي كه آن روز را عيد هم مي گرفتند. هر كه آن روز را روزه بگيرد از عمل شصت سال برتر خواهد بود. (الخصال 264)

برگفته از كتاب «آداب غدير» تهيه و تنظيم توسط خانه كودك