پاسخ آیت الله خامنه ای درباره وقف کردن به مسجد وحسنیه ها
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره حد آزاد گذاردن زن ودختر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره کارکردن در روز عاشورا
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره عزاداری مطلوب
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره تبعيت از همسر در سفر و محلّ سكنا
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره زنجیر زدن در عزاداری سیدالشهدا
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره پخش اذان از مسجد یا حسینیه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره قربانی کردن در مقابل دسته جات عزاداری
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خواندن نماز ظهر در صورت گوش ندادن خطبه ها
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره چلچراغ کردن دسته جات سینه زنی
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره عزاداری وسینه زنی برای ائمه اطهار علیه السلام
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره پوشیدن لباس مشکی
  1. 1 از 4599