پاسخ آیت الله خامنه ای درباره وقف کردن به مسجد وحسنیه ها
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره پخش اذان از مسجد یا حسینیه
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره جشن برای ائمه علیه السلام
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره باطل بودن وضو در حج تمتع
پاسخ آیت الله هاشمی شاهرودی درباره شهادت شهود
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره زکات طلا ونقره ای
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره پیدا کردن مقداری طلا
پاسخ آیت الله فیاض درباره تصرف درحقوق زوجه
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره شرکت در انتخابات
پاسخ آیت الله فیاض درباره چگونه روزه بگیرم وقتی شغلم سنگین است؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره گرفتن روزه برای شخص بیمار
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حکم روزه در بلادی که شب و روزش غیر متعارف است
  1. 1 از 188