مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم وصفر
پاسخ آیت الله حکیم در باره افضل بودن حضرت علی علیه السلام از بقیه ائمه وپیامبران
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره مسافرت در ماه رمضان
پاسخ آیت الله گرامی درباره اعمال ماه رمضان
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره چگونگی نیت کردن روزه ی ماه رمضان
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره معتکف در ماه رمضان
پاسخ درباره چرا امام مهدی علیه السلام درزمان غیبت کبری نایب خاص ندارد؟
پاسخ درباره غیبت حضرت مهدی علیه السلام تاچه زمانی طول خواهد کشید ؟
پاسخ درباره معانی ماه های رجب وشعبان چیست ؟
پاسخ درباره رابطه بین نشناختن اما زمان ومرگ جاهلی وحضرت زهرا چیست؟
پاسخ درباره چرا پیامبراول سلام می کرد؟
نظر فلسفه نسبت به نماز چیست؟
  1. 1 از 196