مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره پاره کردن یقه برای عزای پدر وبرادر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره لباس سياه - پاره كردن يقه
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره استخاره با کامپیوتر
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره استخاره ازدواج
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره رعایت کردن حجاب همسر
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره استیلاد چیست
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره عدم رضایت زوجه از سفر زوج
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره استفاده سادات از صدقات واجب و مستحب
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره تعلق خمس به پول خانه‎اي که فروخته شده
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره استفاده از اموال کسي که خمس نمي پردازد
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره مصرف خمس
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره رعايت قوانين رانندگي در کشورهاي غير اسلامي
  1. 100 از 4632