مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ائمه به زمان شهادت و قاتلين خود علم داشتند؟
علت برتري انسان مسلمان بر فرشتگان الهي چيست؟
باتوجه به اينكه خداوند، عالم به تمام كائنات و آينده همه مخلوقات است ديگر چه لزومي دارد كه براي جزا و پاداش امتحان كند؟
وظيفه منتظران واقعي حضرت مهدي(عج) چيست؟
با توجه به اينكه انسان مختار آفريده شد پس چرا خداوند بر دوش اومسئوليت نهاده است؟
آيا اگر شيطان نبود اختيار انسان امر بي فايده اي نبود؟
چرا نوع آفرينش حضرت عيسي با ديگر انسان ها تفاوت دارد؟
با توجه به اينكه اسلام دين كاملي هست پس چرا سفارش به سجده هاي طولاني مي كند و حال آنكه اين عمل براي چشم و حتي براي قلب مضر است؟
ترانسندنتاليزم چه مي گويد؟
آيا انديشه معتزله با انديشه شيعه نزديك است؟
اسباب و حوادث موجب مرگ انسان ها مي شوند پس نقش حضرت ملك الموت چيست؟
آيا مسيحي ها هم خطبه عقد ازدواج دارند؟
  1. 1000 از 4632