مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا دريافت وحي نشانه برتري پيامبران اولوالعزم بر ائمه اطهار(ع) است؟
آيا كشتن فردي از بين بني اسرائيل توسط حضرت موسي و اظهار پشيماني ايشان عصمت او را زير سوال نمي برد؟
آيا همه انسان ها از نظر امكان رشد معنوي و استعداد فطري در يك سطح هستند
عذاب جهنم چگونه بوده و آيا قابل مقايسه با عذاب هاي دنيايي است؟
آيا اين ظلم نيست كه برخي از جانداران به خاطر انسان يا موجودات ديگرقرباني شوند؟
چرا خداوند بشر را از ناحيه ء غريزه جنسي، اين قدر آسيب پذير و حساس آفريده است؟
چرا خداوند شيطان را آفريد تا بشر را وسوسه كند؟
با اهميتي كه علوم غيرديني دارند، آيا اين علوم در شناخت و ايمان فردتأثيري دارند؟
منظور از نگاه و نظر كردن و سخن گفتن خداوند در قيامت چيست؟
چرا اعمال خيري كه پس از مرگ شخص، ديگران براي او انجام مي دهند، درپرونده ء او تأثير دارد؟
چرا ما به پيامبري نرسيديم و چرا انسان در عالم ذر آزمايش مي شود؟
چرا خداوند شيطان را از انسان دور نكرد؟
  1. 1002 از 4632