مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اجساد پيامبران بعد از فوتشان از بين مي رود يا نه؟
چرا مسلمانان نمي توانند از دين اسلام به دين مسيحي يا اديان ديگر برگردند؟
بعضي ها مي گويند كه بهترين مجتهد ما عقلمان است بنابراين به چه دليلي بايدتقليد كنيم. جواب چيست؟
فشار قبر براي چه كساني است و آيا مي توان از فشار قبر در امان بود؟
باتوجه به روايت تكذيب مدعيان ملاقات چگونه مي توان ادعاي بزرگاني همانند مرحوم سيد رشتي را توجيه كرد؟
آيا انسان مي تواند در قضا و قدر الهي تغيير ايجاد كند؟
آيا دين حضرت نوح و حضرت ابراهيم نام خاصي دارد؟
آيا پيامبران اولوالعزم موظف به پيروي از دين پيامبر قبل از خود بوده اندو چرا حضرت رسول خود را پيرو دين ابراهيم مي دانست؟
شب اول قبر چگونه شبي است؟
فلسفه آفرينش بهشت و جهنم چيست؟
اعمال خوب كافران و مخترعين بزرگ در آخرت چگونه محاسبه مي شود؟
آيا در جهان آخرت همه افراد بشر مورد بازخواست قرار مي گيرند؟
  1. 1004 از 4632