مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند به سرنوشت انسانها علم دارد؟
محدوده رحمت و بخشش خداوند چه اندازه است؟
اهل سنت قائلند كه اگر حديث جابر صحيح باشد پيامبر اكرم(ص) يك حكومت ظالمانه ايجادكرده چون حق راي از مردم گرفته شده. پاسخ اين شبهه چيست؟
آيا نادرست بودن پيروي از ديگر اديان الهي به جهت تحريف در آن اديان بوده است؟
مراد از اصطلاحات سفسطه و مغالطه چيست؟
علت بر سر گذاشتن قرآن در شب قدر و بوسيدن حرم و ضريح امامان(ع) چيست؟
كلام جديد چيست؟
در مورد جسماني بودن معاد توضيحاتي بفرماييد.
در اسلام چه علمي مورد تاكيد قرار گرفته است؟
آيا امام زمان(عج) در يك لحظه مي توانند در چند مكان تشريف داشته باشند؟
آيا امام زمان(عج) بعد از ظهورشان تا شروع قيامت زنده خواهند ماند؟
چگونگي نازل شدن وحي بر پيامبران را بنويسيد.
  1. 1005 از 4632