مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حکم نمازمسافر درشهر مکه ومدینه جدید
پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره حکم نماز در وطن فعی پدر
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره مسافرت زن بدون مسافر
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره احکام مسافر
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره تراشیدن ریش
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره خمس سنوات کارمندان
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره توهین به ائمه اطهارعلیه السلام
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره مصرف زکوه فطره
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره مسافرکشی باماشین شخصی
پاسخ آیت الله نوری همدانی در باره کفراه غیر عمد
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نگاه به زن نامحرم
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره احكام نگاه
  1. 101 از 4632