مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا روح محدود است يا نامحدود؟ چگونه نامحدود در محدود جاي مي گيرد؟
راه هاي شناخت خدا چيست؟
ازلي بودن جهان به چه معناست؟
در جواب كساني كه وجود خدا را يك فرض مي دانند چه بايد گفت؟
آيا حكومت ديني امكان پذير است؟
چه فرقي بين تجربه رواني و وحي وجود دارد؟
آيا گناهان امت در به تعويق انداختن فرج حضرت صاحب الزمان موءثر است؟
آيا جن ها مي توانند بر انسان ها تسلط پيدا كنند؟
انسانيت به چه مفهومي است؟
آيا روايت ان الله شأ ان يراك قتيلا اطلاق دارد؟
فلسفه ساختن كعبه چيست؟
معناي تقليدي نبودن اصول دين چيست؟
  1. 1011 از 4632