مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين كه انسان خليفه الله در روي زمين است پس چرا براي خواسته هاي خود به اهل بيت(ع) متوسل مي شوند؟
چرا خداوند، مرگ و قيامت را چنان هولناك قرارداده كه حتي ائمه(ع) هم از آن به سختي ياد كرده اند؟
ايدئولوژي چيست و ايدئولوژيك بودن دين به چه معناست؟
ديدگاه هگل در مورد رابطه انسان با خدا چيست؟
بحث هرمنوتيك توسط چه كسي و در تحت چه عنواني در ايران مطرح شد؟
آيا فهم يك متن عين فهميدن مقصود صاحب آن متن است؟ و عناصر مفاهمه كدامند؟
تناسخ چيست و كدام قسم آن باطل است؟
تفاوت عدل و مساوات در اسلام چيست؟
اگر ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي مطرح شده پس چرا بعضي از محدوديت ولايت فقيه دم مي زنند؟
پديدارشناسي چيست؟ ديدگاه هوسرل در اين رابطه را بيان فرماييد.
تفاوت اسلام آوردن و ايمان آوردن چيست؟
آيا گناه نكردن معصومين يك امر اختياري بوده است؟
  1. 1012 از 4632