مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به بي نيازي خدا چرا جهت افاضه فيض خود به انسان پيامبران راواسطه مي كند؟
آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟
آيا وجود ملائكه را مي توان با ادله عقلي ثابت كرد؟
باتوجه به اينكه در علم ژنتيك مي خوانيم كه فرد جنايتكار فنوتيپ رادارد چگونگي پاكي انسان در بدو تولد و فطرت اوليه را ثابت مي كنيد؟
چرا خداوند جهنم را آفريدو چگونه اسماء ذات الهي با اسماء فعل الهي قابل جمع است؟
ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟
با توجه به ديدگاهها و مكاتب مختلف فلسفي آيا اشتغال به فلسفه به صلاح عالم اسلام است؟
آيا انحصار ياران حضرت مهدي(عج) به 313 نفر يك نوع تبعيض نيست؟
چرا ائمه(ع) پيرامون روح كمتر صحبت كرده اند؟
سرنوشت كودكان مسلمان مثل شهيد فهميده چگونه است؟
افعال اختيارانسان و علم خداوند چگونه قابل جمع است؟
فردي كه در كشورخارجي به دنياآمده و در آنجا زندگي مي كند كارهايش متناسب با آن محيط است چرابه جهنم برود در حالي كه ازاسلام و احكام آن آگاه نيست؟
  1. 1015 از 4632