مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر بين زن و مرد نزد خداوند تفاوتي وجود ندارد، چرا همه پيامبران مردند؟
چرا بيشتر ياران حضرت مهدي(عج) مرد مي باشند؟
من به جبر پا به اين جهان گذاشته ام. اگر خدا مرا نمي آفريد، من گناه نمي كردم و مجبور نبودم آن همه عذاب آخرت را تحمل كنم.
آيا انسان مي تواند به خاطر دوري از گناه از خداوند درخواست مرگ نمايد؟
پيروان هر مكتبي به مقدسات خود متوسل مي شوند و نتيجه مي گيرند آيا مي توان گفت فراتر از باور انسان چيزي نيست؟
آيا اديان و كيش هاي مختلف بر حقند و همه راهي براي رسيدن به حقيقت وسعادتمندي مي باشند؟
براي احساس نياز به دين، چه راهي را بايد در پيش گرفت؟
درباره ء تساهل و تسامح و دين سمحه اسلام توضيح دهيد.
آيا دين اسلام حق است؟ چه كسي بايد تبليغ كند؟
چرا ( زن ) در نهج البلاغه ناقص العقل خوانده شده است؟
چرا مي گويند حس رفتن به گناه بيشتر از حس رفتن به سوي خوبيها است؟پس عدالت خدا چه مي شود؟
آيا برتري سادات، با عدالت خداوند سازگار است؟
  1. 1017 از 4632