مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز آيات
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره حكم ممانعت جوهر خودكار در وضو
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره حكم تماس با سي‌دي‌هاي قرآني
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره خواندن چه مقدارقرآن برای دانشجویان توصیه می شود
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره انداختم روزنامه با اسامی مقدس
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره خواندن قرآن در ایام عادت ماهیانه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره همراه داشتن قرآن دردست شویی
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره افتادن قران
پاسخ آیت الله سیستانی در باره خوردن آبجو
پاسخ آیت الله سیستانی درباره خوردن شراب
پاسخ آیت الله سیستانی در باره مصرف مشروبات الکلی در رستورانها
پاسخ آیت الله سیستانی درباره دیدن ماهواره
  1. 102 از 4632