مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به سخن علي(ع): ( كلمه حق يراد بها الباطل )، با چه معيارهايي مي توان به بطلان چيزي پي برد؟
آيا عصمت در پيامبران با عصمت در ائمه(ع) تفاوت دارد؟
آيا انبيا در دوره كودكي هم از عصمت برخوردارند؟ چرا؟
با توجه به شرايط گناه آلود امروزي، آيا عذاب گناه كاران دوره هاي قبل باامروزيها برابر خواهد بود؟
كتاب هاي مناسب براي دين شناسي را معرفي كنيد.
لطفا به من كتابي معرفي كنيد كه دين اسلام و شيعه را معرفي كند؟
آيا كساني كه به جهنم مي روند بعد از عذاب به بهشت مي روند؟
چگونه روح انسان خواستار و نيازمند چيزي است كه جسم طالب آن نمي باشد؟
آيا نظريه تكامل داروين (انسان نسل تكامل يافته ميمون) صحيح است؟
سخن علي(ع) پس از انتخاب شدن براي خلافت (با حضور مردم، حجت تمام شده) مبين چه نكته اي است؟
ادله ء عقلي وجود امامت را بيان كنيد؟
با فردي كه پوچ گراست و معتقد است كه (اگر خدايي بود، اين همه ظلم و ستم در حق مظلومان صورت نمي گرفت) چه برخوردي داشته باشم؟
  1. 1021 از 4632