مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درباره شبهه شرور توضيح دهيد.
علت عدم گرايش برخي از انسان ها به خداوند چيست؟
آيا ناقص الخلقه بودن برخي افراد، با عدل خداوند منافات ندارد؟
ما معتقديم كه همه چيز را خدا آفريده و هيچ كس از اول نبوده، چطور خودخدا از اول بوده است؟
آيا توسل، شفاعت و حاجت خواستن از خدا و ائمه با آيه (وان ليس للانسان الا ما سعي) تناقض نيست؟
اگر دين مانع پيشرفت نيست چرا اكثر كشورهاي اسلامي عقب مانده اند؟
خدا قول داده است خوبان را به بهشت ببرد، آيا مجبور است؟ اين براي ذات اقدس نقص نيست؟
آيا تفحص در ذات اقدس الهي، باعث گمراهي انسان و موجب شرك مي شود؟
آيا اعمال اهل سنت نزد خداوند مقبول است؟
آيا بدن دنيوي به عالم قيامت راه مي يابد؟
افرادي كه از نظر فكري، بدني و اقتصادي ضعيف اند و قادر به شناسايي حق از باطل نيستند چه تكليفي دارند؟
آيا بعد از مرگ روح انسان نيز وارد عالم برزخ مي شود؟
  1. 1023 از 4632